راهبري ، پشتيباني و توسعه شبكه كامپيوتري
كارفرما : اداره كل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان
پشتيباني و ارتقا : از تاريخ  81/09/01 تا 83/12/01
راهبري و پشتيباني شبكه‌هاي LAN و WAN اسكله‌هاي شهيد رجايي، شهيد باهنر و بندر لنگه، راهبري شبكه فراساختماني فيبر نوري بنادر استان هرمزگان، توسعه شبكه‌هاي داخلي و فراساختماني ، تهيه ابزار و برنامه‌هاي مورد نياز جهت نظارت بر سيستم عامل، شبكه و برنامه‌هاي كاربردي، مديريت كارايي و امنيت شبكه، مديريت شبكه‌هاي مبتني بر TCP/IP.

 

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت بامداد محفوظ است. طراحی شده در واحد نرم افزار گروه بامداد.